Bi A Vizualizace

OLTP vs OLAP

Následující blog stručně hovoří o OLTP vs OLAP a různých případech použití.

Úvod do Microsoft BI

Téma „Úvod do Microsoft BI“ zahrnuje různé aspekty, jako je pracovní trend MSBI, architektura, platforma Microsoft BI, fáze a vysvětlení jeho případu použití.

Potřeby a výhody vizualizace dat

Tento blog se pokouší odpovědět na některé z výhod vizualizace dat a na to, zda je potřeba, aby každá organizace přijala své nástroje.

Čarujte s tablem!

Tento příspěvek je návodem k výhodám používání Tableau pro vizualizaci dat. Také vám řekne, jak certifikace tabla může posílit vaši kariéru.

Top 5 Business Intelligence Tools

Tento blog Edureka vám pomůže porozumět nástrojům Business Intelligence Tools a jeho významu v analytických řešeních, prediktivní analýze a plánování.