Front-End Vývoj Webových Aplikací

Webové služby: skutečná nabídka

K webovým službám lze přistupovat z jakékoli aplikace vytvořené v libovolném jazyce. Řeší problémy s komunikací mezi různými aplikacemi.

SPA pomocí AngularJS

Tento příspěvek na blogu je krátkým úvodem do budování SPA pomocí AngularJS. Pokouší se vyzbrojit vás informacemi nezbytnými k začlenění komponent SPA do aplikací.