Jak číst a zapisovat soubor Excel v JavěTento článek vám poskytne podrobné a komplexní znalosti o tom, jak číst a psát soubory Excel a CSV v Javě.

Čtení a zápis souborů v jazyce Java je velmi základní věc, kterou musí každý programátor vědět. V tomto článku se zaměříme na to, jak číst a zapisovat soubory Excel a CSV . V tomto článku se budeme zabývat následujícími ukazateli,

jak najít palindrom v javě

Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Úvod

Promluvme si o souboru pro čtení a zápis v JAVA. Podívejme se na jednoduchý scénář, kdy chceme napsat soubor v JAVA. Předpokládejme, že máme jednoduchý textový soubor a chceme do tohoto textového souboru zapsat nějaká data, takže jak může program Java zapsat tato data do souboru.
1. Nejprve otevřeme textový soubor v našem programu Java v režimu psaní, protože do něj chceme zapsat některá data.
2. Nyní máme náš objekt souboru, poté přidáme nějaký řetězec do objektu souboru.
3. Nakonec provedeme změny do souboru a soubor zavřeme.

Nyní si promluvme o tom, jak můžeme číst soubor v JAVA, předpokládejme, že máme textový soubor, který obsahuje nějaká data a my chceme tato data číst.1. Nejprve musíme otevřít soubor v režimu čtení a předat tato data do objektu souboru.
2. Dále potřebujeme číst data ze souboru řádek po řádku, za tímto účelem vytvoříme smyčku a načteme datový řádek po řádku ze souboru.
3. Poté po dokončení načítání dat ze souboru musíme soubor zavřít.

Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Co je soubor CSV?

Nyní si promluvme o souboru CSV, soubor CSV je běžný soubor, ale obsahuje data s hodnotami oddělenými čárkami. Soubor CSV uloží tabulku data do jednoduchého textového souboru. V našem příkladu jsme vytvořili soubor CSVReadWrite.java pro čtení a zápis souboru.Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Jak napsat soubor CSV v Javě?

Uveďme si jednoduchý příklad, kdy píšeme soubor CSV. K tomu používáme knihovnu openCSV. Nejprve načteme cestu k souboru do CSVWriter a poté nastavíme sloupec a poté push data jsou obě oddělena čárkami. K odeslání dat do souboru se používá metoda writeNext.

Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Jak číst soubor CSV v Javě?

Promluvme si o psaní souboru CSF v Javě. V našem příkladu jsme vytvořili metodu readingCSVFile pro čtení souboru CSV. K načtení souboru použijeme objekt FileReader a ke čtení souboru třídu BudfferedReader. Pak začneme číst soubor po řádku readFilerow. Poté rozdělíme data čárkou a uložíme je do pole a nakonec data vytiskneme indexem.

CSVReadWrite.java

balíček com.excelcsv import com.opencsv.CSVWriter import java.io. * veřejná třída CSVReadWrite {String filePath CSVWriter soubor CSVReadWrite (String filePath) {this.filePath = filePath} // zápis funkce souboru csv public void writingCSVFile () {try { file = new CSVWriter (new FileWriter (new File (filePath))) String [] colName = {'Student ID', 'Student Name', 'Student Email'} file.writeNext (colName) String [] data = {'001 ',' Frank ',' frank@znx.com '} String [] data1 = {' 002 ',' Mark ',' mark@znx.com '} String [] data2 = {' 003 ',' Martin ', 'martin@znx.com'} file.writeNext (data) file.writeNext (data1) file.writeNext (data2) file.close ()} catch (Výjimka e) {e.printStackTrace ()}} // čtení souboru CSV public void readingCSVFile () {try {BufferedReader readFile = new BufferedReader (new FileReader (filePath)) String readFilerow while ((readFilerow = readFile.readLine ())! = null) String [] data = readFilerow.split (',') System.out.println (data [0] + 'readFile.close ()} catch (FileNotFoundException e) {e.pr intStackTrace ()} catch (IOException e) {e.printStackTrace ()}}}

Výstup - čtení a zápis souborů Excel a CSV v prostředí Java- Edureka

def __init __ (vlastní):

Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Co je soubor Excel?

Než budeme mluvit o souboru aplikace Excel, pojďme si nejprve promluvit o Microsoft Excel. Microsoft Excel je softwarový program, který se v tabulce používá ke čtení, zápisu a výpočtu dat od stolu. Když uložíme soubor Microsoft Excel, tento soubor volá soubor aplikace Excel, který má příponu .xls (starší) nebo .xlsx (novější).

Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Jak psát soubor Excel v Javě?

Nyní pojďme diskutovat o psaní souboru v aplikaci Excel. Při psaní souboru ve formátu xls používáme JExcel API, protože soubor aplikace Excel je konkrétní soubor, který se otevírá a upravuje pomocí softwaru Microsoft Excel. musíme vytvořit objekt WritableWorkbook a nastavit cestu k souboru v metodě Workbook.createWorkbook. Dále zavoláme metodu createSheet, abychom vytvořili nový list a nastavili štítek. Nakonec potřebujeme přidat buňku, kterou nazýváme metoda addCell a předat objekt štítku s daty, která chceme vložit do souboru aplikace Excel. V th Nakonec voláme excelSheet. napište metodu pro zápis dat do souboru aplikace Excel.

Pokračováním tohoto článku o čtení a zápisu souborů Excel a CSV v Javě

Jak číst soubor Excel v Javě?

V závěrečné fázi čtení souboru aplikace Excel nejprve nastavíme cestu k souboru v Workbook.getWorkbook, dále vytvoříme objekt listu a získáme list.
Dále vytvoříme objekt buňky a získáme buňku z objektu listu. Nyní chceme data vytisknout, takže voláme metodu getContents na objekt buňky, což vrátí data z konkrétní buňky.

ExcelReadWrite.java

balíček com.excelcsv import jxl.Cell import jxl.Sheet import jxl.Workbook import jxl.read.biff.BiffException import java.io.File import java.io.IOException veřejná třída ExcelReadWrite {String filePath ExcelReadWrite (String filePath) {toto. filePath = filePath} // psaní excel souboru public void writeExcelFile () {WritableWorkbook excelSheet = null try {excelSheet = Workbook.createWorkbook (new File (filePath)) WritableSheet excelFile = myFirstWbook.createSheet ('Sheet 1', 0) Label label = new Label (0, 0, 'Test Count') excelFile.addCell (label) Number number = new Number (0, 1, 1) excelFile.addCell (number) label = new Label (1, 0, 'Result') excelFile .addCell (label) label = new Label (1, 1, 'Passed') excelFile.addCell (label) number = new Number (0, 2, 2) excelFile.addCell (number) label = new Label (1, 2, 'Passed 2') excelFile.addCell (label) excelSheet.write ()} catch (Exception e) {e.printStackTrace ()}} // čtení excel souboru public void readExcelFile () {try {excelSheet = Workbook.getWorkbook (ne w Soubor (filePath)) List list = workbook.getSheet (0) Buňka cell1 = sheet.getCell (0, 0) System.out.print (cell1.getContents () + ':') Buňka cell2 = sheet.getCell (0 , 1) System.out.println (cell2.getContents ()) Cell cell3 = sheet.getCell (1, 0) System.out.print (cell3.getContents () + ':') Cell cell4 = sheet.getCell (1 , 1) System.out.println (cell4.getContents ()) System.out.print (cell1.getContents () + ':') cell2 = sheet.getCell (0, 2) System.out.println (cell2.getContents ()) System.out.print (cell3.getContents () + ':') cell4 = sheet.getCell (1, 2) System.out.println (cell4.getContents ())} catch (IOException e) {e. printStackTrace ()}}}

Pro zpracování zpracování výjimek napíšeme mezi třídami try-catch blok kódu tříd bothe.
Hlavní java soubor Main.java, který obsahuje hlavní metodu zde nazýváme obě třídy, pak vytvoříme csvObj pro zpracování souboru CSV pro čtení a zápis a vytvoříme další objekt execObj pro čtení a zápis souboru Excel. Tento soubor zpracovává hlavní funkce našeho programu.

Main.java

balíček com.excelcsv veřejná třída Main {public static void main (String [] args) {/ ** * čtení a zápis souboru CSV zde * / // vytvoření objektu třídy CSVReadWrite CSVReadWrite csvObj = nový CSVReadWrite (System.getProperty ('uživatel. dir ') +' output_csv.csv ') // zápis souboru CSV csvObj.writingCSVFile () // čtení souboru CSV csvObj.readingCSVFile () / ** * čtení a zápis souboru Excel zde * / // vytvoření objektu ExcelReadWrite ExcelReadWrite excObj = nový ExcelReadWrite (System.getProperty ('user.dir') + 'output_excel.xls') // zápis souboru Excel excObj.writeExcelFile () // čtení souboru Excel excObj.readExcelFile ()}}

S tímto se dostáváme na konec tohoto článku pro čtení a zápis souborů Excel a CSV v jazyce Java.

Podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů po celém světě. Školicí a certifikační kurz Edureka Java J2EE a SOA je určen pro studenty a profesionály, kteří chtějí být vývojářem Java. Kurz je navržen tak, aby vám poskytl náskok v programování v Javě a naučil vás základní i pokročilé koncepty Javy spolu s různými jávskými rámci, jako je Hibernate & Spring.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů v tomto blogu „Čtení a zápis souborů Excel a CSV v Javě“ a my se vám ozveme co nejdříve.