Co je VLOOKUP v aplikaci Excel a jak jej používat?VLOOKUP v aplikaci Excel se používá k vyhledávání a načítání dat. Vrací přesné a přibližné shody a lze jej použít s více tabulkami, zástupnými znaky, obousměrným vyhledáváním atd.

V tomto světě založeném na datech člověk potřebuje různé nástroje ke správě dat. Data v reálném čase jsou obrovská a načítání podrobností o konkrétním datu by rozhodně bylo únavným úkolem, ale s VLOOKUP v Vynikat , tohoto úkolu lze dosáhnout jediným příkazem. V tomto článku se dozvíte o jednom z důležitých Funkce aplikace Excel tj. funkce VLOOKUP.

Než půjdeme dál, pojďme se krátce podívat na všechna témata, která jsou zde diskutována:

Co je VLOOKUP v aplikaci Excel?


V aplikaci Excel je VLOOKUP vestavěná funkce který se používá k vyhledávání a načtení konkrétních dat z listu aplikace Excel. V znamená Vertical a aby bylo možné použít funkci VLOOKUP v aplikaci Excel, musí být data uspořádána vertikálně. Tato funkce je velmi užitečná, pokud máte obrovské množství dat a bylo by prakticky nemožné ručně vyhledat některá konkrétní data.

Jak to funguje?

Funkce VLOOKUP nabere hodnotu, tj. Vyhledávací hodnotu a začne ji hledat ve sloupci úplně vlevo. Když je nalezen první výskyt vyhledávací hodnoty, začne se pohybovat přímo v tomto řádku a vrátí hodnotu ze zadaného sloupce. Tuto funkci lze použít k vrácení přesných i přibližných shod (Výchozí shoda je přibližná shoda).Syntax:

Syntaxe této funkce je následující:

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

kde, • vyhledávací_hodnota je hodnota, na kterou je třeba dávat pozor v prvním sloupci dané tabulky
 • tabulka_index je tabulka, ze které se mají data načíst
 • col_index_num je sloupec, ze kterého má být hodnota načtena
 • range_lookup je logická hodnota, která určuje, zda by vyhledávací hodnota měla být perfektní nebo přibližná shoda ( SKUTEČNÝ najde nejbližší shodu NEPRAVDIVÉ kontroluje přesnou shodu)

Přesná shoda:

Pokud chcete, aby funkce VLOOKUP hledala přesnou shodu vyhledávací hodnoty, budete muset nastavit range_lookup hodnota na FALSE. Podívejte se na následující příklad, který je tabulkou obsahující podrobnosti o zaměstnancích:

přesná shoda-VLOOKUP v aplikaci Excel-Edureka

V případě, že chcete hledat označení některého z těchto zaměstnanců, můžete postupovat následovně:

 • Vyberte buňku, kde chcete zobrazit výstup, a zadejte znak „=“
 • Použijte funkci VLOOKUP a zadejte vyhledávací_hodnota (Zde to bude ID zaměstnance)
 • Poté předejte další parametry, tj tabulka_pole , col_index_num a nastavte range_lookup hodnota na FALSE
 • Funkce a její parametry budou tedy: = VLOOKUP (104, A1: D8, 3, FALSE)

Funkce VLOOKUP začne hledat ID zaměstnance 104 a poté se posune vpravo v řádku, kde je nalezena hodnota. Pokračuje do col_index_num a vrátí hodnotu přítomnou na dané pozici.

faktoriál pomocí rekurze v c

Přibližná shoda:

Tato funkce funkce VLOOKUP vám umožňuje načíst hodnoty, i když nemáte přesnou shodu pro loopup_value. Jak již bylo zmíněno dříve, aby VLOOKUP hledal přibližnou shodu, budete muset nastavit range_lookup hodnota na TRUE. Podívejte se na následující příklad, kde jsou značky mapovány spolu s jejich známkami a třídou, do které patří.

 • Stejně jako u přesné shody postupujte podle stejných kroků
 • Místo hodnoty range_lookup použijte TRUE místo FALSE
 • Funkce tedy spolu s jejími parametry bude: = VLOOKUP (55, A12: C15, 3, TRUE)

V tabulce seřazené vzestupně začne VLOOKUP hledat přibližnou shodu a zastaví se na další největší hodnotě, která je menší než zadaná vyhledávací hodnota. Poté se přesune doprava v tomto řádku a vrátí hodnotu ze zadaného sloupce. Ve výše uvedeném příkladu je vyhledávací hodnota 55 a další největší vyhledávací hodnota v prvním sloupci je 40. Proto je výstup Second Class.

První zápas:

V případě, že máte tabulku, která se skládá z více hodnot vyhledávání, VLOOKUP se zastaví na první shodě a načte hodnotu z tohoto řádku v zadaném sloupci.

Podívejte se na obrázek níže:

ID 105 se opakuje a když je vyhledávací hodnota zadána jako 105, VLOOKUP vrátil hodnotu z řádku, který má první výskyt vyhledávací hodnoty.

Citlivost písmen:

Funkce VLOOKUP nerozlišuje velká a malá písmena. V případě, že máte vyhledávací hodnotu, která je velká a hodnota v tabulce je malá, VLOOKUP stále načte hodnotu z řádku, ve kterém je hodnota přítomna. Podívejte se na obrázek níže:

Jak vidíte, hodnota, kterou jsem zadal jako parametr, je „RAFA“, zatímco hodnota v tabulce je „Rafa“, ale VLOOKUP stále vrátil zadanou hodnotu. Pokud máte přesnou shodu is případem, VLOOKUP stále vrátí první shodu vyhledávací hodnoty bez ohledu na použitý případ. Podívejte se na obrázek níže:

Chyby:

Je přirozené setkávat se s chybami, kdykoli použijeme funkce. Podobně se můžete setkat s chybami i při použití funkce VLOOKUP a některé běžné chyby jsou:

 • #NÁZEV
 • # N / A
 • #REF
 • #HODNOTA

Chyba #NAME:

Tato chyba má v podstatě informovat, že jste udělali nějakou chybu v syntaxi. Abyste se vyhnuli syntaktickým chybám, je lepší použít pro každou funkci Průvodce funkcí, který poskytuje Excel. Průvodce funkcí vám pomůže s informacemi o každém parametru a typu hodnot, které musíte zadat. Podívejte se na obrázek níže:

Jak vidíte, Průvodce funkcí vás informuje o zadání jakéhokoli typu hodnoty namísto parametru lookup_value a také o tom stručně popíše. Podobně, když vyberete další parametry, uvidíte také informace o nich.

# N / A Chyba:

Tato chyba je vrácena v případě, že pro danou vyhledávací hodnotu není nalezena shoda. Například pokud zadám „AFA“ místo „RAFA“, zobrazí se chyba # N / A.

nejlepší software pro programování v java

Chcete-li definovat nějakou chybovou zprávu pro dvě výše uvedené chyby, můžete využít funkci IFNA. Například:

#REF Chyba:

K této chybě dochází, když uvedete odkaz na sloupec, který není v tabulce k dispozici.

Chyba #VALUE:

K této chybě dochází, když do parametrů vložíte nesprávné hodnoty nebo zmeškáte některé povinné parametry.

Obousměrné vyhledávání:

Obousměrné vyhledávání odkazuje na načtení hodnoty z dvourozměrné tabulky z libovolné buňky odkazované tabulky. Chcete-li provést obousměrné vyhledávání pomocí VLOOKUP, budete spolu s ním muset použít funkci MATCH.

Syntaxe MATCH je následující:

MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type)

 • vyhledávací_hodnota je hodnota, která má být vyhledána
 • lookup_array je rozsah buněk, které se skládají z vyhledávacích hodnot
 • typ_zápasy může být číslo, tj. buď 0, 1 nebo -1 představující přesnou shodu, menší než respektive větší než

Místo použití pevně zakódovaných hodnot s VLOOKUP můžete dynamické obejití odkazů na buňky. Zvažte následující příklad:

Jak vidíte na obrázku výše, funkce VLOOKUP přebírá odkaz na buňku jako F6 pro vyhledávací hodnotu a hodnota indexu sloupce je určena funkcí MATCH. Když provedete změny kterékoli z těchto hodnot, odpovídajícím způsobem se změní také výstup. Podívejte se na obrázek níže, kde jsem změnil hodnotu přítomnou v F6 z Chris na Leo a výstup byl také odpovídajícím způsobem aktualizován:

V případě, že změním hodnotu G5 nebo F6 a G5, bude tento vzorec fungovat odpovídajícím způsobem a zobrazí odpovídající výsledky.

Můžete také vytvořit rozevírací seznamy, díky nimž bude úkol změnit hodnoty velmi užitečný. Ve výše uvedeném příkladu by to mělo být provedeno na F6 a G5. Zde můžete vytvořit rozevírací seznamy:

 • Na kartě pásu karet vyberte Data
 • Ve skupině Datové nástroje vyberte Ověření dat
 • Otevřete podokno Nastavení a v části Povolit vyberte Seznam
 • Určete pole seznamu zdrojů

Takto vypadá, jakmile vytvoříte rozevírací seznam:

Použití zástupných znaků:

V případě, že neznáte přesnou vyhledávací hodnotu, ale pouze její část, můžete použít zástupné znaky. V aplikaci Excel představuje symbol „*“ zástupný znak. Tento symbol informuje Excel, že musí být prohledána sekvence, která přichází před, za nebo mezi a před nebo za nimi může být libovolný počet znaků. Například v tabulce, kterou jsem vytvořil, pokud zadáte „erg“ spolu s divokými kartami na obou stranách, VLOOKUP vrátí výstup pro „Sergio“, jak je znázorněno níže:

Více vyhledávacích tabulek:

V případě, že máte více vyhledávacích tabulek, můžete spolu s ní použít funkci IF, abyste mohli prozkoumat kteroukoli z tabulek na základě dané podmínky. Pokud například existuje tabulka s údaji o dvou supermarketech a potřebujete zjistit zisk každého z nich na základě prodeje, můžete postupovat následovně:

Vytvořte hlavní tabulku následujícím způsobem:

jak obrátit řetězce v pythonu

Poté vytvořte dvě tabulky, ze kterých je třeba načíst zisk.

Jakmile to provedete, vytvořte pojmenovaný rozsah pro každou z nově vytvořených tabulek. Chcete-li vytvořit pojmenovaný rozsah, postupujte podle následujících kroků:

 • Vyberte tabulku celou tabulku, které chcete přiřadit název
 • Na kartě pásu karet vyberte Vzorce a poté ve skupině Definované názvy vyberte Definovat název
 • Zobrazí se následující dialogové okno
 • Uveďte jakékoli jméno podle vašeho výběru
 • Klikněte na OK

Jakmile to provedete pro obě tabulky, můžete tyto pojmenované rozsahy použít ve funkci IF následujícím způsobem:

Jak vidíte, VLOOKUP vrátil příslušné hodnoty k vyplnění sloupce Zisk podle toho, do kterého supermarketu patří. Místo psaní vzorce do každé buňky ve sloupci Zisk mám jen zkopíroval vzorec za účelem úspory času a energie.

Tím se dostáváme na konec tohoto článku o SVYHLEDÁVÁNÍ v aplikaci Excel. Doufám, že máte jasno ve všem, co bylo s vámi sdíleno. Ujistěte se, že cvičíte co nejvíce a vraťte své zkušenosti.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů tohoto blogu „VLOOKUP in Excel“ a my se vám ozveme co nejdříve.

Chcete-li získat podrobné znalosti o všech trendových technologiích a jejich různých aplikacích, můžete se zaregistrovat naživo s nepřetržitou podporou a doživotním přístupem.