Jak převrátit řetězec v Pythonu?

Tento článek se zaměřuje na různé programy pro obrácení řetězce v pythonu včetně smyček, rekurze, syntaxe rozšířeného řezu a obrácené funkce v pythonu.

Jazyk je bohatý na optimální řešení problémů, které vyžadují mnoho úsilí a složitý kód v jiných programovacích jazycích. Jedním z důvodů, proč si python v posledním desetiletí získal velkou popularitu, byla čitelnost a snadná syntaxe. Jedním z takových konceptů je obrácení řetězce v pythonu. má pro tento konkrétní problém spoustu řešení. V tomto blogu probereme různé způsoby, jak obrátit řetězec v pythonu. V tomto článku jsou popsána následující témata:

Co je to řetězec?

NA je neměnný datový typ v pythonu, který nelze změnit, jakmile jej deklarujeme v programu. K deklaraci řetězce v pythonu používáme jednoduché nebo dvojité uvozovky. Následuje příklad, který ukazuje, jak můžete deklarovat řetězec v pythonu.

name = 'edureka' course = 'python' print (name) print (course)
 Výstup: edureka python

Indexování v řetězcích

Pro přístup k hodnotě v řetězci můžeme použít indexy. Rejstříky jsou umístění konkrétních znaků v řetězci. Například pokud máme řetězec „edureka“, index na znaku „e“ bude 0 a na konci řetězce bude index 6.

přetížení funkcí v příkladu c ++

indexování - jak obrátit řetězec v python-edurekaname = 'edureka' print (name [4])

Výstup: je

Jak převrátit řetězec v Pythonu?

  • Použití rekurze
def rev (x): str = '' pro i in s: str = i + str vrátit str s = 'edureka' tisk (rev (s))
 Výstup: a kerude
  • Používat
def rev (s): if len (s) == 0: návrat s else: návrat rev (s [1:]) + s [0] s = 'edureka' tisk (rev (s))
 Výstup: akerude
  • Syntaxe rozšířeného řezu
name = 'edureka' print (name [:: - 1]
 Výstup: akerude
  • Použití obráceně
def rev (s): s = ''. join (obrácené (s)) návrat s str = 'edureka' tisk (rev (str))
 Výstup: akerude

Ve výše uvedených příkladech jsme řetězec obrátili pomocí různých přístupů. Práce s programovacím jazykem Python mají mnoho aplikací , , Díky optimálním funkcím a konceptům je snazší pracovat s pythonem s efektivními výsledky. Zvyšující se poptávka zajistila mnoho pracovních příležitostí pro softwarové profesionály, takže je nesmírně důležité naučit se python. Chcete-li zvládnout všechny základní koncepty, zaregistrujte se v edureka a nastartujte učení.

Máte nějaké otázky? Uveďte je v sekci komentáře, ozveme se vám co nejdříve.