Jak implementovat funkci file_exists v PHP?File_exists () v PHP je vestavěná funkce, která se používá ke kontrole, zda soubor nebo adresář existuje nebo ne, a pomáhá při vytváření nového souboru.

Soubor je zdroj pro ukládání dat a PHP má bohatou sbírku vestavěných funkcí, které zjednodušují práci se soubory. The soubor existuje() funkce v je vestavěná funkce, která se používá ke kontrole, zda soubor nebo adresář existuje či nikoli. V tomto článku uvidíme, jak implementovat file_exists v PHP v následujícím pořadí:

file_exists () v PHP

Jedná se o vestavěnou funkci, kterou lze použít ke kontrole, zda soubor existuje nebo neexistuje.Když chceme před zpracováním vědět, zda soubor existuje nebo ne, přijde nám to užitečné.Tuto funkci můžete také použít při vytváření nového souboru a chcete zajistit, aby soubor na serveru již neexistuje.

PHP- file_exists v php - edurekaSyntax:

sloučit třídicí algoritmus c ++
file_exists (cesta)

Přijímá pouze jeden parametr. tj. cesta, která určuje adresář nebo cestu k souboru bez ohledu na to, co chceme zkontrolovat. Při úspěšném provedení by se vrátil true a při provedení selhání by se vrátil false.Pokud cesta určuje bod na neexistující soubory, vrátí file_exists () hodnotu false. Některé funkce systému souborů mohou poskytnout neočekávané výsledky pro soubory, které jsou větší než 2 GB, protože je podepsán celočíselný typ PHP a mnoho platforem používá celá 32bitová čísla.

Fibonacciho řada v C ++

clearstatcache ()

Výsledek file_exists () se obvykle ukládá do mezipaměti. Chcete-li vymazat mezipaměť, používáme clearstatcache (), abyste se dostali ke správným výsledkům, musíte se vyhnout ukládání do mezipaměti. Pokud má být soubor ve skriptu zkontrolován několikrát. Funkci clearstatcache () provádíme.

Syntax:

clearstatcache (clear_realpath_cache, název souboru)

Oba parametry jsou volitelnéClear_realpath_cacheoznačuje, zda má být vymazána mezipaměť realpath nebo ne. Ve výchozím nastavení je to FALSE, což znamená nevymazat mezipaměť realpath anázev souboruurčuje název souboru a vymaže skutečnou cestu a mezipaměť pouze pro tento soubor.

Níže uvedený příklad ukazuje fungování soubor existuje v PHP:

 

Výstup:

Výukový program krok za krokem

Protože soubor neexistuje, což znamená, že zadaná cesta ukazuje na neexistující soubor, takže vrátí hodnotu false a provede část else.

Tím se dostáváme na konec tohoto článku. Doufám, že jste se v PHP dozvěděli o vestavěné funkci file_exists () a clearstatcache ().

Pokud shledáte tento blog PHP relevantní, podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů po celém světě.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů na stránce ” file_exists v PHP „A ozvu se vám.