Vše, co potřebujete vědět o ITIL V3 vs ITIL V4Tento článek o ITIL V3 vs ITIL V4 bude hovořit o všech hlavních změnách, které byly zavedeny v nejnovější verzi ITIL, tj. ITIL V4.

Knihovna infrastruktury informačních technologií nebo lépe známá jako je jedním z předních rámců v oblasti správy IT služeb. Jelikož IT je doména, která zůstává v neustálém toku, stává se pro ITIL velmi důležitoutvůrci jej pravidelně upgradují, aby drželi krok s moderními technologiemi. Z toho vyplývá, že společnost Axelos Ltd nedávno představila novou verzi ITIL, tj. ITIL V4. Prostřednictvím tohoto článku o ITILV3 vs ITILV4, zdůrazním hlavní změny, které byly zavedeny v nejnovější verzi ITIL.

KLITORISRámec V3

ITIL V3 je třetí verzíRámec knihovny infrastruktury informačních technologiíkterý odkazuje na kolekci celosvětově uznávaných osvědčených postupů pro správu informačních technologií. Tento rámec zdůrazňuje koncept IT jako služby, která pomáhá při dosahování obchodních cílů. ITIL V3 je považován za jeden z nejlepších rámců ITSM a byl vydán v roce 2007. Nejlepšírysem ITIL je, že se neustále vyvíjí, aby lépe vyhovovaldo dnešního obchodního prostředí. V následujících situacíchv souladu s nejnovějšími trendy nebo postupy, jako je DevOps, Lean a hlavně Agile, vytvořili tvůrci ITIL nový rámec s názvem ITIL 4, který splňuje požadavky zákazníka nebo IT organizace.

Další informace o ITIL V3 najdete v tomto článku na .

co je událost javascript

KLITORISRámec V4

Jak již bylo zmíněno dříve, ITIL v4 je upgradovaná verze rámce ITIL V3 azahrnuje vylepšené strategické prvky, které zajišťují lepší sladění správy IT služeb s obchodními požadavky. ITIL v4 byl vydán počátkem roku 2019 a pomáhá při budování efektivního procesu správy služeb IT poskytováním komplexního provozního modelu pro vytváření, dodávku a neustálé zlepšování technologických produktů a služeb.ITIL V4 také poskytuje organizacím pokyny, které jsou potřebné k řešení nových výzev správy služeb. Pomáhá při využívání potenciálu moderní technologie, která může v době éry efektivně fungovat , , a transformace. Klíčovými komponentami tohoto rámce jsou ITIL Service Value System (SVS) a model čtyř dimenzí. Níže jsou uvedeny hlavní prvky ITIL SVS:

 1. Řetězec hodnot služby (SVC)
 2. Praktiky ITIL
 3. Hlavní zásady ITIL
 4. Správa věcí veřejných
 5. Neustálé zlepšování

Nyní, když jste obeznámeni s ITIL V3 a ITIL V4, pojďme nyní zjistit hlavní změny, které byly zavedeny v ITIL V4.

ITIL V3 vs ITIL V4

Níže uvádíme nejdůležitější změny a aktualizace, které byly zavedeny v ITIL V4.1. Proces ITIL V3 vs Postupy ITIL V4

V ITIL V3 je proces sled činností, které byly upgradovány na postupy v ITIL V4 a které odkazují na něco, co můžete provádět pomocí správných prostředků.Procesy ITIL V3 popisují tok aktivit spolu s informacemi o navrhovaných rolích, metrikách a dalších informacích souvisejících s procesy. Na druhou stranu jsou postupy ITIL V4 schopnosti, které lze provádět jako organizace.

2. Procesy ITIL V3 26 vs. praxe ITIL V4 34

jsou nyní nahrazeny 34 postupy v ITIL V4

Procesy ITIL V3 Postupy ITIL V4
Strategie služeb

 1. Strategické řízení
 2. Správa poptávky
 3. Správa portfolia služeb
 4. Finanční řízení
 5. Řízení obchodních vztahů

Návrh služby

 1. Správa katalogu služeb
 2. Správa dostupnosti
 3. Správa bezpečnosti informací
 4. Správa úrovně služeb
 5. Správa kapacity
 6. Koordinace designu
 7. Správa dodavatelů
 8. Správa kontinuity služeb IT

Přechod služby

 1. Plánování a podpora přechodu
 2. Správa změn
 3. Vyhodnocení změn
 4. Release and Deployment Management
 5. Aktiva služby a správa konfigurace
 6. Ověření služby a testování
 7. Řízení znalostí

Provoz služby

 1. řízení přístupu
 2. Správa událostí
 3. Splnění požadavku na službu
 4. Správa incidentů
 5. Správa problémů

Neustálé zlepšování služeb

 1. Sedmikrokové vylepšení
Obecné postupy řízení

 1. Správa architektury
 2. Neustálé zlepšování
 3. Správa bezpečnosti informací
 4. Řízení znalostí
 5. Měření a hlášení
 6. Řízení organizačních změn
 7. Řízení portfolia
 8. Projektový management
 9. Řízení vztahů
 10. Řízení rizik
 11. Finanční správa služeb
 12. Strategické řízení
 13. Správa dodavatelů
 14. Řízení pracovních sil a talentů

Postupy správy služeb

 1. Správa dostupnosti
 2. Obchodní analýzy
 3. Správa kapacity a výkonu
 4. Změnit ovládání
 5. Správa incidentů
 6. Správa aktiv IT
 7. Monitorování a správa událostí
 8. Správa problémů
 9. Správa vydání
 10. Správa katalogu služeb
 11. Správa konfigurace služeb
 12. Správa kontinuity služeb
 13. Návrh služby
 14. Service Desk
 15. Správa úrovně služeb
 16. Správa servisních požadavků
 17. Ověření služby a testování

Postupy technického řízení

 1. Správa nasazení
 2. Správa infrastruktury a platforem
 3. Vývoj a správa softwaru

3. Životní cyklus služby ITIL V3 vs ITIL V4 Service Value System

Služba ITIL V3životní cyklus se skládá z pěti fází a je založen na modelu vodopádu. Těmito 5 fázemi jsou strategie služeb, návrh služeb, přechod služeb, provoz služeb a neustálé zlepšování služeb.

Fáze ITIL - Co je ITIL - Edureka

Nový rámec ITIL V4 je založen na systému Service Value System (SVS), který popisuje, jak by všechny komponenty a aktivity měly fungovat společně jako systém umožňující vytváření hodnot pro organizaci.

SVS ITIL v4 - ITIL V3 vs V4 - Edureka

Kde Řetězec hodnot služby je:

4. Kontinuální zlepšování služeb ITIL V3 vs neustálé zlepšování ITIL V4

Model ITIL V3 CSI byl aktualizován v ITIL V4 a je přejmenován na model CI. Model ITIL V4 pro neustálé zlepšování poskytuje strukturovaný přístup k identifikaci a implementaci různých vylepšení, která lze aplikovat na různých úrovních organizace. Skládá se ze sedmi kroků a v některých ohledech je srovnatelný s procesem zlepšování v sedmi krocích popsaným v rámci ITIL V3.

5. Hlavní zásady ITIL V3 vs Hlavní zásady ITIL V4 7

9 hlavních zásad rámce ITIL V3 je nyní sníženo na 7 hlavních zásad v ITIL V4.

Hlavní zásady ITIL V3 Hlavní zásady ITIL V4
 1. Zaměřte se na hodnotu
 2. Design pro zážitek
 3. Začněte tam, kde jste
 4. Pracujte holisticky
 5. Pokrok iterativně
 6. Pozorujte přímo
 7. Buďte transparentní
 8. Spolupracovat
 9. Snažte se o to
 1. Zaměřte se na hodnotu
 2. Začněte tam, kde jste
 3. Postupujte iterativně se zpětnou vazbou
 4. Spolupracujte a podporujte viditelnost
 5. Mysli a pracuj holisticky
 6. Snažte se, aby to bylo jednoduché a praktické
 7. Optimalizujte a automatizujte

6. ITIL V3 Four P's vs ITIL V4 Four Dimensions

Čtyři P v rámci ITIL V3 byla změněna na čtyři dimenze v rámci ITIL V4.

ITIL V3 Four P’s Čtyři rozměry ITIL V4
 1. Lidé
 2. Proces
 3. Produkt
 4. Partneři
 1. Organizace a lidé
 2. Informace a technologie
 3. Partneři a dodavatelé
 4. Hodnotové toky a procesy

7. Podpora automatizace ITIL V4

Rámec ITIL V4 podporuje potřebu větší AI a automatizace v oblasti ITSM. v ITIL Foundation, ITIL 4 Vyd publikovaný Axelos Ltd., hlavní princip „optimalizace a automatizace“ byl popsán jako:

Zdroje všech typů, zejména lidské zdroje (HR), by měly být využívány co nejlépe. Eliminujte vše, co je skutečně plýtvání, a použijte technologii k dosažení všeho, čeho je schopen. Lidský zásah by se měl uskutečnit pouze tam, kde skutečně přináší hodnotu.

8. Důraz na správu v ITIL V4

Součást správy v rámci ITIL V4 je přítomna v systému hodnot služeb a hovoří o způsobech řízení a kontroly jakékoli organizace. V dřívějším rámci to bylo pokryto jako podtéma a nemělo to velký význam, ale v rámci ITIL V4 to sedí prominentně v SVS a je tomu věnována celá kapitola.

9. Společná tvorba hodnoty ITIL V3 vs. ITIL V4

Rámec ITIL V3 definuje „ servis „Jako prostředek přináší hodnotu zákazníkovi usnadněním výsledků, kterých chce dosáhnout, aniž by podstoupil jakékoli konkrétní náklady nebo riziko.Ale v rámci ITIL V4 byla definice „služby“ aktualizována na prostředek společná tvorba hodnoty usnadněním výsledků, kterých chce zákazník dosáhnout, aniž by podstoupil jakékoli náklady nebo riziko. Společná tvorba hodnoty v rámci ITIL V4vyžaduje nejen příspěvek poskytovatele služeb, ale je rovněž nutná stejná účast a příspěvek od spotřebitelů, regulačních orgánů a dodavatelů.

10. Plán kvalifikace ITIL V3 vs ITIL V4

ITIL V3 Four P’s Čtyři rozměry ITIL V4
 1. Nadace
 2. Praktik
 3. Středně pokročilý (kategorie životního cyklu služby a schopnosti služby)
 4. Expert
 5. Mistr
 1. Nadace ITIL
 2. ITIL Managing Professional
 3. Strategický lídr ITIL
 4. Mistr ITIL

Tím se dostáváme na konec tohoto článku vs ITIL V4.

Pokud jste našli tento článek „ITIL V3 vs ITIL V4“ relevantní, podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů po celém světě. Tento kurz je navržen tak, aby vám poskytl správné odborné znalosti a dovednosti, které poskytují modulární přístup k ITILrámec a skládá se z různých aspektů ITILosvědčené postupy jako ITILprovoz a design služby.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů tohoto článku o ITIL V3 vs ITIL V4 a my se vám ozveme.