Jak implementovat charAt v Javě?Tento článek o charAt v Javě vás seznámí s řetězcovou metodou Java charAt (). Tento článek předvede různé způsoby použití této metody.

CharAt () v je metoda, která se používá zejména k vrácení znaku v zadaném indexu v řetězci. V tomto článku budeme podrobně rozumět tomuto tématu. V tomto článku se budeme zabývat následujícími ukazateli,

Pojďme tedy začít

charAt v Javě

U metody charAt () musí být předaná hodnota indexu mezi 0 a (délka řetězce - 1). V případě, že je hodnota indexu větší než, rovna nebo záporné číslo, a StringIndexOutOfBoundsException je vrácen.

Podpispublic char charAt (int index)

Parametr

index: Index znaku, který má být vrácenVrátit se

Znak na zadané pozici je vrácen.

Výjimka

StringIndexOutOfBoundException : Vráceno, pokud je hodnota indexu záporná, větší než nebo rovna délce řetězce.

Pokračujeme s tímto článkem charAt v Javě

Příklad

public class Main {public static void main (String args []) {String str = 'Musíme zachránit planetu před změnami podnebí' // // Vrátí první znak řetězce char c1 = str.charAt (0) char c2 = str.charAt (5) char c3 = str.charAt (9) char c4 = str.charAt (15) System.out.println ('Znak na 0 indexu:' + c1) System.out.println ('Znak na 5. místě index: '+ c2) System.out.println (' Znak na 9. indexu: '+ c3) System.out.println (' Znak na 15. indexu: '+ c4)}}

Výstup

Znak v indexu 0 je: W

Znak na 5. indexu je: s

Znak na 11. indexu je: a

Znak na 20. indexu je: e

Pokračujeme s tímto článkem charAt v Javě

Příklad pro StringIndexOutOfBoundsException

Při předání záporného indexu nebo indexu většího než length () - 1 je vyvolána výjimka StringIndexOutOfBoundsException.

V následujícím příkladu je předán záporný index:

public class Main {public static void main (String args []) {String str = 'ClimateChange' // negativní index char c = str.charAt (-1) System.out.println (c)}}

Výstup

Výjimka ve vlákně „main“ java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Řetězcový index mimo rozsah: -1

na java.base / java.lang.StringLatin1.charAt (tringLatin1.java:44)

na java.base / java.lang.String.charAt (String.java:692)

na Main.main (Main.java:5)

Příkaz byl ukončen s nenulovým stavem 1

Kód končí s výjimkou.

Pokračujeme s tímto článkem charAt v Javě

Tisk všech znaků řetězce pomocí charAt ()

Je použito použití smyčky for od 0 do délky string () -1 pro tisk všech znaků řetězce.

public class Main {public static void main (String args []) {String s = 'ClimateChange' for (int i = 0 i<=s.length()-1 i++) { System.out.println(s.charAt(i)) } } }

Výstup

C

l

i

m

na

t

je

C

h

na

n

G

je

Pokračujeme s tímto článkem charAt v Javě

co je má vztah v Javě

Počítání frekvence znaku pomocí charAt ()

public class Main {public static void main (String [] args) {String s = 'ClimateChangeIsReal' int count = 0 for (int i = 0 i<=s.length()-1 i++) { if(s.charAt(i) == 'C'){ count++ } } System.out.println('Frequency of C is: '+count) } } 

Frekvenci znaku lze určit pomocí charAt ():

Výstup

Frekvence C je: 2

Pokračujeme s tímto článkem charAt v Javě

Tisk prvního a posledního znaku řetězce

První a poslední znak řetězce lze vytisknout pomocí charAt ():

public class Main {public static void main (String [] args) {String s = 'Změna podnebí je skutečná' int strLength = s.length () // první znak System.out.println ('Znak na 0 indexu:' + s.charAt (0)) // Načítání posledního znaku přítomného v indexu délky řetězce 1 System.out.println ('Znak v posledním indexu:' + s.charAt (strLength-1))}}

Výstup

Znak v indexu 0: C

Znak na posledním indexu: l

Metoda charAt () poskytuje uživateli nesčetné způsoby přístupu k prvkům v libovolném zadaném indexu, pokud index spadá do příslušného rozsahu.

Tak jsme dospěli ke konci tohoto článku o ‚charAt v Javě '. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost. Školicí a certifikační kurz Edureka Java J2EE a SOA je navržen tak, aby vás vyškolil jak pro základní, tak pro pokročilé koncepty Java spolu s různými rámci Java, jako je Hibernate & Spring.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů tohoto blogu a my se vám ozveme co nejdříve.