Zpracování souborů v Javě - Jak pracovat se soubory Java?Tento článek o zacházení se soubory v Javě stručně popisuje různé operace, které lze provádět se soubory Java, pomocí příkladů.

být jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků poskytuje rozsáhlou podporu různým funkcím, jako je databáze, zásuvky atd. Jednou z takových funkcí je manipulace se soubory v Javě. Zpracování souborů je nezbytné k provádění různých úkolů se souborem, jako je čtení, zápis atd. V tomto článku vám řeknu, jaké jsou různé operace se soubory v Javě.

V tomto článku se věnujeme níže uvedeným tématům:

Co je zpracování souborů v Javě?

Zpracování souborů v Javě znamená čtení a zápis dat do souboru. Třída File z balíček java.io , nám umožňuje pracovat s různými formáty souborů. Chcete-li použít třídu File, musíte vytvořit objekt a zadejte název souboru nebo název adresáře.Například:

// Import třídy File import java.io.File // Zadejte název souboru File obj = new File ('filename.txt')

Java používá koncept proudu k provádění I / O operací se souborem. Pojďme tedy nyní pochopit, co je Stream v Javě.

Co je to Stream?V Javě je Stream sekvence dat, která mohou být dvou typů.

1. Byte Stream

To zahrnuje zejména data bajtů. Když je poskytnut vstup a proveden s daty bajtů, pak se nazývá proces zpracování souborů s bajtovým proudem.

2. Proud znaků

Proud znaků je proud, který zahrnuje znaky. Zpracování vstupních dat se znakem se nazývá proces zpracování souborů s proudem znaků.

Nyní, když víte, co je stream, pojďme se ponořit hlouběji do tohoto článku o manipulaci se soubory v Javě a známe různé metody, které jsou užitečné pro operace se soubory, jako je vytváření, čtení a zápis.

Metody souborů Java

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé metody, které se používají k provádění operací se soubory Java.

MetodaTypPopis
canRead ()BooleovskýTestuje, zda je soubor čitelný nebo ne
canWrite ()BooleovskýTestuje, zda je soubor zapisovatelný nebo ne
createNewFile ()BooleovskýTato metoda vytvoří prázdný soubor
vymazat()BooleovskýOdstraní soubor
existuje ()BooleovskýTestuje, zda soubor existuje
getName ()TětivaVrátí název souboru
getAbsolutePath ()TětivaVrátí absolutní cestu k souboru
délka()DlouhoVrátí velikost souboru v bajtech
seznam()Tětiva[]Vrátí pole souborů v adresáři
mkdir ()BooleovskýVytvoří adresář

Pojďme nyní pochopit, jaké jsou různé operace se soubory v Javě a jak je provádět.

Operace se soubory v Javě

V zásadě můžete se souborem provést čtyři operace. Jsou to následující:

    1. Vytvořte soubor
    2. Získejte informace o souboru
    3. Zápis do souboru
    4. Číst ze souboru

Nyní se podívejme na podrobnosti o každé z těchto operací

1. Vytvořte soubor

V tomto případě můžete k vytvoření souboru použít createNewFile () metoda. Tato metoda se vrací skutečný pokud byl soubor úspěšně vytvořen, a Nepravdivé pokud soubor již existuje.

Podívejme se na příklad, jak vytvořit soubor Jáva .

balíček FileHandling // Import třídy File import java.io.File // Import třídy IOException pro zpracování chyb import java.io.IOException veřejná třída CreateFile {public static void main (String [] args) {try {// Creating an objekt souboru Soubor myObj = nový Soubor ('D: FileHandlingNewFilef1.txt') if (myObj.createNewFile ()) {System.out.println ('Soubor vytvořen:' + myObj.getName ())} else {Systém. out.println ('Soubor již existuje.')}} catch (IOException e) {System.out.println ('Došlo k chybě.') e.printStackTrace ()}}}

Ve výše uvedeném kódu soubor s názvem NewFilef1 se vytvoří na zadaném místě. Pokud dojde k chybě, bude zpracována v . Podívejme se na výstup při provádění výše uvedeného kódu:

Výstup:

Soubor vytvořen: NewFilef1.txt

Po pochopení toho se podívejme, jak získat informace o souboru.

2. Získejte informace o souboru

Podívejme se, jak pomocí níže uvedeného příkladu kódu získat informace o souboru pomocí různých metod

balíček FileHandling import java.io.File // Import třídy File veřejná třída FileInformation {public static void main (String [] args) {// Vytvoření objektu souboru File myObj = new File ('NewFilef1.txt') if (myObj.exists ()) {// Vrácení názvu souboru System.out.println ('Název souboru:' + myObj.getName ()) // Vrácení cesty k souboru System.out.println ('Absolutní cesta: '+ myObj.getAbsolutePath ()) // Zobrazení, zda je soubor zapisovatelný System.out.println (' Zapisovatelný: '+ myObj.canWrite ()) // Zobrazení, zda je soubor čitelný nebo ne System.out.println (' Čitelné '+ myObj.canRead ()) // Vrácení délky souboru v bytech System.out.println (' Velikost souboru v bytech '+ myObj.length ())} else {System.out.println (' Soubor neexistuje.') } } }

Po spuštění výše uvedeného programu získáte informace o souboru, jak je uvedeno na výstupu níže:

Výstup:

Název souboru: NewFilef1.txt Absolutní cesta: D: FileHandlingNewFilef1.txt Zapisovatelný: true Čitelný true Velikost souboru v bajtech 52

Takto musíte napsat program, abyste získali informace o konkrétním souboru. Nyní se posuňme dále a podívejme se na další dvě operace se souborem. tj. operace čtení a zápisu.

java rozdíl mezi hody a hody

3. Zápis do souboru

V následujícím příkladu jsem použil FileWriter třídy spolu s jeho psát si() metoda pro zápis nějakého textu do souboru. Pochopme to pomocí kódu.

balíček FileHandling // Import třídy FileWriter import java.io.FileWriter // Import třídy IOException pro zpracování chyb import java.io.IOException veřejná třída WriteToFile {public static void main (String [] args) {try {FileWriter myWriter = new FileWriter ('D: FileHandlingNewFilef1.txt') // Zapíše tento obsah do zadaného souboru myWriter.write (Java je prominentní programovací jazyk tisíciletí! ') // K načtení prostředků přidělených myWriter.close () je nutné uzavření System.out.println ('Úspěšně zapsáno do souboru.')} Catch (IOException e) {System.out.println ('Došlo k chybě.') E.printStackTrace ()}}}

Výstup:

Úspěšně zapsáno do souboru

Po spuštění souboru se zobrazí výše uvedený text: „ Java je prominentní programovací jazyk tisíciletí! „Bude vložen do souboru, který jste vytvořili. Můžete to zkontrolovat otevřením souboru v určeném umístění.

Pojďme se posunout dále a pochopit poslední operaci se souborem, tj. Číst soubor

4. Číst ze souboru

V následujícím příkladu jsem ke čtení obsahu textového souboru použil třídu Scanner.

balíček FileHandling // Import třídy File import java.io.File // Import této třídy pro zpracování chyb import java.io.FileNotFoundException // Import třídy Scanner pro čtení textových souborů import java.util.Scanner veřejná třída ReadFromFile {public static void main (String [] args) {try {// Vytvoření objektu souboru pro čtení dat Soubor myObj = nový Soubor ('D: FileHandlingNewFilef1.txt') Scanner myReader = nový Scanner (myObj) while (myReader.hasNextLine ()) {String data = myReader.nextLine () System.out.println (data)} myReader.close ()} catch (FileNotFoundException e) {System.out.println ('Došlo k chybě.') E.printStackTrace ( )}}}

Když spustíte výše uvedený program, zobrazí se obsah přítomný v daném souboru.

Výstup:

Java je prominentní programovací jazyk tisíciletí!

Tak to funguje. Takže to bylo všechno o různých souborových operacích v Javě. S tímto se dostáváme na konec tohoto článku o Zpracování souborů v Javě. Doufám, že vám to přišlo informativní. Pokud se chcete dozvědět více, můžete se podívat na naše také.

Podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů rozložených po celém světě. Jsme tu, abychom vám pomohli s každým krokem na vaší cestě, abychom se kromě otázek týkajících se tohoto rozhovoru pro javu stali i učebním plánem, který je určen pro studenty a profesionály, kteří chtějí být vývojářem Java.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů v tomto článku „Zpracování souborů v Javě“ a my se vám ozveme co nejdříve.