SQL Union - komplexní průvodce operátorem UNION

Tento článek je podrobným průvodcem, jak používat operátor SQL UNION. Tento článek pojednává o rozdílech mezi UNION a UNION ALL s příklady.

Při manipulaci s daty v databázích často používáme operátory množin SQL , načíst data podle našich požadavků kombinací dvou nebo více příkazů SELECT. V tomto článku o SQL UNION budu diskutovat o operátoru UNION použitém k načtení dat v následujícím pořadí:

Pojďme začít!

Výukový program ms sql pro začátečníky

Co je operátor SQL UNION?

Jak název napovídá, tato operátor / klauzule se používá ke kombinaci výsledků dvou nebo více příkazů SELECT. Zde musí mít každý příkaz SELECT použitý v příkazu UNION stejný počet sloupců ve stejném pořadí. Také všechny sloupce přítomné v příkazech SELECT musí mít podobné datové typy.

Klauzule UNION poskytuje jako výstup pouze jedinečné hodnoty. Pro případ, že chcete duplicitní hodnoty, musíte použít klauzuli UNION ALL.Pokračujeme v tomto článku na SQL UNION, pojďme pochopit syntaxi.

Syntaxe SQL UNION

Syntaxe UNION

VYBERTE Sloupec1, Sloupec2, Sloupec3, ..., SloupecN Z Tabulky1 UNION VYBERTE Sloupec1, Sloupec2, Sloupec3, ..., SloupecN Z Tabulky2

UNION ALL Syntax

VYBERTE Sloupec1, Sloupec2, Sloupec3, ..., SloupecN Z Tabulky1 UNION VŠE VYBERTE Sloupec1, Sloupec2, Sloupec3, ..., SloupecN Z Tabulky2

V dalším článku pojďme pochopit rozdíly mezi UNION a UNION ALL.

Rozdíly mezi SQL UNION a UNION ALLSVAZ UNION ALL
Kombinuje dvě nebo více sad výsledků a neuchovává duplicitní hodnoty.Kombinuje dvě nebo více sad výsledků a zachovává duplicitní hodnoty.
 Syntax: SVAZ
 Syntax: UNION ALL
SQL UNION -SQL UNION -Edureka

Dále v tomto článku o SQL UNION pojďme pochopit různé způsoby použití tohoto operátoru.

Příklady SQL UNION a UNION ALL

Pro vaše lepší pochopení zvážím následující tabulky, abych vám ukázal různé příklady.

Tabulka zaměstnanců

EmpID název EmpAge Město Poštovní směrovací číslo Země
jedenEmma2. 3Berlín12109Německo
2Rahul26Bombaj400015Indie
3Aayra24New York10014POUŽITÍ
4John32LondýnE1 7AESpojené království
5Derek29New York10012POUŽITÍ

Tabulka projektů

ID projektu název Pracovní dny Město Poštovní směrovací číslo Země
jedenProjekt 110Berlín12109Německo
2Projekt 27Bombaj400015Indie
3Projekt 3dvacetDillí110006Indie
4Projekt 4patnáctBombaj400015Indie
5Projekt 528Berlín12109Německo

Začněme příklady.

Příklady SQL UNION

Příklad operátora UNION

Napište dotaz a načtěte odlišná města z tabulky Zaměstnanci a projekty.

VYBERTE MĚSTO OD zaměstnanců UNION VYBERTE MĚSTO Z projektů OBJEDNÁVKU PODLE MĚSTA

Výstup:

Město

Berlín

Dillí

Londýn

Bombaj

New York

Příklad operátora UNION ALL

Napište dotaz a načtěte města z tabulky Zaměstnanci a projekty. Zde je nutné zahrnout duplicitní hodnoty.

VYBRAT Město OD zaměstnanců UNION VŠECHNO VYBRAT Město Z PROJEKTŮ OBJEDNAT PODLE města

Výstup:

Město

Berlín

Berlín

Berlín

Dillí

Londýn

Bombaj

Bombaj

Bombaj

New York

New York

Dále v tomto článku pochopíme, jak používat klauzuli UNION s SQL Aliases.

UNION s aliasem SQL

Používají se SQL aliasydát tabulce nebo sloupci dočasný název. Pojďme tedy napsat dotaz na seznam všech jedinečných zaměstnanců a projektů.

VYBERTE 'Zaměstnanec' AS Typ, Jméno, Město, Země FROM Zaměstnanci UNION VYBERTE 'Projekt', Jméno, Město, Země FROM Projekty

Výstup:

Typ název Město Země
ZaměstnanecEmmaBerlínNěmecko
ZaměstnanecRahulBombajIndie
ZaměstnanecAayraNew YorkPOUŽITÍ
ZaměstnanecJohnLondýnSpojené království
ZaměstnanecDerekNew YorkPOUŽITÍ
ProjektProjekt 1BerlínNěmecko
ProjektProjekt 2BombajIndie
ProjektProjekt 3DillíIndie
ProjektProjekt 4BombajIndie
ProjektProjekt 5BerlínNěmecko

UNIE s klauzulí WHERE

Napište dotaz a načtěte odlišná indická města a jejich poštovní směrovací čísla z tabulky Zaměstnanci i Projekty.

VYBRAT Město, PSČ, Země FROM Zaměstnanci WHERE Země = 'Indie' UNION VYBRAT Město, PostalCode, Země FROM Projekty KDE Země = 'Indie' OBJEDNAT PODLE MĚSTA

Výstup:

Město Poštovní směrovací číslo Země
Dillí110006Indie
Bombaj400015Indie

UNION ALL s klauzulí WHERE

Napište dotaz a načtěte indická města a jejich poštovní směrovací čísla z tabulky Zaměstnanci i projekty, kde jsou povoleny duplicitní hodnoty

Výukový program pro SQL Server pro začátečníky
VYBRAT Město, PSČ, Země FROM Zaměstnanci KDE Země = 'Indie' UNION VŠE VYBRAT Město, PostalCode, Země FROM Projekty KDE Země = 'Indie' OBJEDNAT PODLE MĚSTA

Výstup:

Město Poštovní směrovací číslo Země
Dillí110006Indie
Bombaj400015Indie
Bombaj400015Indie
Bombaj400015Indie

V dalším článku pojďme pochopit, jak používat klauzule UNION a UNION ALL s JOINS.JOINS in SQL are které se používají ke kombinaci řádků ze dvou nebo více tabulek na základě souvisejícího sloupce mezi těmito tabulkami.

UNIE se PŘIPOJÍ

Operátor SQL UNION lze použít s k načtení dat ze dvou různých tabulek. Uvažuji například následující tabulku s tabulkou Zaměstnanci.

Tabulka ProjectDetails

PID Pracovní dny EmpID CostforProject
jedenáct12420000
2216335000
3330jeden60000
4425345000
55dvacet jednajeden50 000
VYBERTE EmpID, název, CostforProject OD ZAMĚSTNANCŮ LEFT JOIN ProjectDetails ON Employees.EmpID = ProjectDetails.EmpID UNION SELECT EmpID, Name, CostforProject FROM zaměstnanců PRAVÉ PŘIPOJTE se ProjectDetails ON zaměstnanců.EmpID = ProjectDetails.EmpID

Výstup:

EmpID název CostforProject
jedenEmma60000
jedenEmma50 000
2RahulNULA
3Aayra35000
3Aayra45000
4John20000
5DerekNULA

UNION ALL with JOINS

Napište dotaz a načtěte EmpID, název a CostforProject z tabulky Zaměstnanci a ProjectDetails, kde jsou povoleny duplicitní hodnoty.

VYBERTE EmpID, název, CostforProject OD zaměstnanců LEVÉ PŘIPOJTE se ProjectDetails ON na zaměstnance.EmpID = ProjectDetails.EmpID UNION VŠE VYBERTE EmpID, jméno, CostforProject od zaměstnanců PRAVÉ PŘIPOJTE se na ProjectDetails ON na zaměstnance.EmpID = ProjectDetails.EmpID

Výstup:

EmpID název CostforProject
jedenEmma60000
jedenEmma50 000
2RahulNULA
3Aayra35000
3Aayra45000
4John20000
5DerekNULA
4John20000
3Aayra35000
jedenEmma60000
3Aayra35000
jedenEmma50 000

Tímto se dostávám na konec tohoto článku o SQL UNION. Doufám, že se vám tento článek ve službě SQL UNION líbil. Viděli jsme různé způsoby použití příkazů UNION a UNION ALL, které vám pomohou psát dotazy. Pokud se chcete dozvědět více o MySQL a seznamte se s touto relační databází open source, pak si prohlédněte naši který přichází s živým tréninkem vedeným instruktorem a zkušenostmi z reálného projektu. Toto školení vám pomůže porozumět MySQL do hloubky a pomůže vám dosáhnout zvládnutí předmětu.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů „SQL UNION“ a ozvu se vám.