Postgraduální certifikát vs magisterský titul: Co byste si měli vybrat?Spěcháte mezi rozhodnutím o postgraduálním diplomu nebo magisterském studiu? Tento blog vám pomůže zjistit to v závislosti na vašich kariérních cílech.

Pokračování ve studiu po vysokoškolských letech může být trochu ohromující, protože vyžaduje značné investice času i peněz. Pro mnoho lidí může zvážení nákladů příležitosti a míry investice určit, zda se rozhodnou pro postgraduální certifikát vs. magisterský titul.

Za absolvování vzdělávacího programu v konkrétním oboru se uděluje postgraduální certifikát. Tato certifikace nabízí odborníkům možnost rozvíjet požadované dovednosti pro povolání.

Magisterský titul je však absolventský titul, který ukazuje, že kandidát dosáhl určité úrovně mistrovství v určitém oboru.

Pokud narazíte na dilema rozhodování mezi těmito dvěma, je nejlepší porozumět rozdílům mezi postgraduálním certifikátem a magisterským studiem, abyste si byli vědomi výhod, které vám pomohou vybrat tu nejlepší cestu.Začněme tedy seznámením se s oběma pojmy.

Co je postgraduální certifikát?

Postgraduální certifikát je vzdělávací pověření, které přidává pokročilé dovednosti v konkrétní oblasti specializace pro studenta. Postgraduální certifikát vám v zásadě dá způsobilost k výkonu povolání.

Co je to magisterský titul?

Magisterský titul poskytuje širší pohled na danou oblast a více kariérních možností. Ukazuje, že kandidát dosáhl určité úrovně mistrovství v konkrétním studijním oboru.Posouvat se…

Proč pokračovat v magisterském studiu?

Magisterský titul je pro vás dalším přirozeným krokem, pokud je vaším cílem pokračovat v akademické kariéře.

Na dnešním konkurenčním trhu práce považují zaměstnavatelé magisterské tituly nejen za rozlišující faktor mezi kandidáty, ale také za nutnost. Magisterský titul vám tedy může pomoci v kariérním úspěchu tím, že vám poskytne přístup k více pracovním příležitostem.

Magisterský titul vám pomůže dosáhnout vyšší úrovně ve vašem oboru. V tomto smyslu to lze považovat za investici do vaší budoucnosti.

Pokud vás zajímá určité téma, magisterský titul je o práci s materiálem v komplexnější podobě. Rovněž usnadňuje získání hlubokých znalostí a sofistikovaných dovedností ve vybrané oblasti.

Jako student magisterského studia se nejen stanete součástí elitního řetězce znalostí, ale také se stanete dalším článkem se šancí přispět k poznání světa prostřednictvím svých vlastních poznatků a objevů. Samozřejmě by mělo být uznáno také uznání, důvěryhodnost a smysl pro úspěch, které jsou spojeny s magisterským studiem.

Proč pokračovat v postgraduální kvalifikaci?

Postgraduální certifikace je odbornější povahy, přičemž převažují zejména studia v oblasti technologie, obchodu, vědy a zdravotnictví. Postgraduální kvalifikace jsou samy o sobě samostatné.

Postgraduální programy jsou poháněny stále konkurenceschopnějším trhem zaměstnanosti, který vyžaduje další zvyšování kvalifikace. Kromě toho, že postgraduální programy trvají méně času než magisterské tituly, jsou také oslavovány pro svou flexibilitu. To z nich dělá zvládnutelnou volbu pro profesionály s prací a rodinami.

Měli byste studovat postgraduální certifikát, pokud & hellip

 • Nemáte moc času nazbyt

Postgraduální certifikát | Blogy Edureka | Edureka

Fibonacciho rekurze v C ++

Zatímco magisterský titul očekává, že studenti dokončí učení za 180 kreditů, postgraduální studium vyžaduje absolvování práce za 120 kreditů za mnohem kratší dobu. Takže pokud jste pracující profesionál, který uvízl v dlouhé pracovní době v kanceláři a nejste si jisti, zda se můžete zavázat k magisterskému studiu, pak je pro vás nejlepší volbou postgraduální studium.

 • Hledáte kariérní postup

jsou skvělé pro rozšíření vašich stávajících znalostí pro účely na pracovišti. Postgraduální studium vám pomůže získat praktické, průmyslově relevantní znalosti a zkušenosti specifické pro daný předmět. A díky získaným dovednostem, pracovním zkušenostem a kvalifikaci je větší pravděpodobnost, že si splníte své vysněné zaměstnání a přilákáte vyšší plat.

 • Potřebujete změnu kariéry

Postgraduální certifikáty nejen otevírají pracovní příležitosti ve vaší oblasti vysokoškolského studia, ale také umožňují zcela změnit směr. Postgraduální studium vám dává svobodu zdokonalit oblast studia a umístit se jako odborník v tomto procesu. Ať už hledáte alternativní zájem po dlouhodobé práci v určitém oboru nebo hledáte studijní obor, který doplní vaše studium, postgraduální studium vám otevře dveře k novým vzrušujícím možnostem.

 • Potřebujete flexibilitu

Existuje spousta možností, pokud jde o postgraduální studium. Máte svobodu zvolit si typ kurzu a délku studia. Finanční prostředky jsou k dispozici také ve formě stipendií a půjček. Možnosti flexibilního studia jsou navrženy tak, aby nabízely způsoby studia, které odpovídají vašim rodinným a pracovním závazkům, a poskytují vám výběr, kde, kdy a jak se chcete učit. V závislosti na zvoleném kurzu mohou tyto flexibilní možnosti zahrnovat:

  • Flexibilní možnosti studia

  • Studium na částečný úvazek

  • Možnosti elektronického učení

  • Večerní a víkendové studijní sezení

  • Pololetní počáteční data

  • Pracovní učení

 • Musíte získat přenositelné dovednosti

Praktická zkušenost během postgraduálního kurzu zlepší vaše organizační schopnosti, dovednosti v oblasti řízení času a schopnost dodržovat termíny. Budete také rozvíjet přenositelné dovednosti v oblasti projektového řízení, komunikace, kritického myšlení, řešení problémů a IT. Vedení velkého projektu během postgraduálního diplomu vám dá něco konkrétního, o čem byste mohli mluvit v rozhovoru, zvláště pokud máte omezené pracovní zkušenosti v oboru, který hledáte.

Měli byste studovat magisterský titul, pokud & hellip

 • Chcete studovat PhD

Pokud se chcete připravit na Ph.D. studium, pak by byl skvělý nápad začít s magisterským studiem. Poskytne vám představu o intenzitě učení, od které se od vás bude očekávat doktorát. úroveň a zvyknout si na to.

 • Chcete pracovat v zahraničí

Magisterský titul je mezinárodně uznávaný. Pokud tedy hledáte kvalifikaci, která vám pomůže držet krok s vaší světoborcovou kariérou, pak je pro vás ideální.

 • Chcete nechat vyniknout svůj životopis

Na stále více konkurenčním trhu vám může magisterský titul pomoci oddělit se od ostatních absolventů. Ačkoli existuje spousta pozic, které přijímají bakalářské tituly, nejžádanější pracovní místa jsou často vyhrazena pro absolventy s magisterskou kvalifikací. Proto je důležité, abyste se dále vzdělávali, pokud doufáte, že budete pokračovat ve své kariéře.

 • Chcete vytvořit profesionální spojení

Maturitní školy kladou silný důraz na budování sítě, která vám dává příležitost rozvíjet cenné vztahy s učiteli i studenty a profesionálně se s nimi spojovat. Tato spojení vytvořená během magisterského studia vám mohou v budoucnu pomoci při postupu v profesionálním světě.

 • Musíte získat hluboký vhled do své kariéry nebo odvětví

Noví absolventi mají často pocit, že nemají dostatečné dovednosti pro vstup do profesionálního světa, přestože mají bakalářský titul. Je to proto, že vysokoškolský titul není příliš praktický. Důležitým důvodem pro postgraduální studium je tedy profesionální dovednosti, které v tomto procesu získáte. Získání magisterského titulu vám dá příležitost naučit se ve své oblasti zájmu co nejvíce, a to prostřednictvím soustředěného vzdělávání, rozšiřování svých technických schopností, zostření svých dovedností a stát se odborníkem v oboru.

Při rozhodování mezi postgraduálním certifikátem a magisterským studiem je třeba mít na paměti, že trasy se mohou u obou lišit, ale přispívají k vnitřní hraně na cestě k dosažení vašich kariérních cílů. Než se tedy rozhodnete pro postgraduální certifikaci nebo magisterský program, je dobré mít představu o konečném cíli. Proveďte tedy svůj výzkum a zeptejte se sami sebe: „Jste spokojeni se svou současnou profesní dráhou?“, „Jakou hodnotu může postgraduální certifikát přidat do profilu?“, „Kolik času a peněz jste připraveni investovat do svého vzdělávání? “. Rozhodněte se, zda výhody převažují nad náklady, abyste si vybrali, která bude nejlépe vyhovovat vašim dlouhodobým plánům kariéry.

Tím se dostáváme na konec tohoto článku. Doufám, že vám to pomohlo při výběru. Můžete se podívat na poskytuje důvěryhodná online vzdělávací společnost Edureka se sítí více než 250 000 spokojených studentů rozložených po celém světě. Postgraduální programy Edureka vám pomohou stát se odborníkem tím, že se učíte od nejlepších profesorů z předních univerzit v Indii a také získáte titul ze stejné univerzity.