Úvod do kanceláře pro řízení projektůOffice Project Management Office je nedílnou součástí Project Management v organizaci. Definuje, spravuje a řídí projekt.

Co je Office pro správu projektů?

PMO (Project Management Office) je skupina lidí, kteří vlastní proces řízení projektu organizace, jak je definován PMP.

tabulka v html tabulky
  • Mají právo cokoli změnit v procesu řízení projektu.
  • Proškolují projektové manažery a zajišťují jim proces implementace.
  • Jsou to lidé, kteří zajišťují, aby projektoví manažeři sledovali proces, u kterého čas od času provedou audit.
  • Předpokládá se, že budou podřízeni přímo členům výkonné rady organizace a řeknou jim, jak dobře jsou projekty prováděny.

Oficiálně je vedoucím PMO osoba, které se konečně hlásí jak programoví, tak projektoví manažeři. On není ten, kdo vytváří nějaké prezentace, chodí k různým projektovým manažerům, získává jejich projektové plány a vytváří z nich PPT, nebo z nich excelní prezentaci či report. PMO nejsou ti, kteří jsou odpovědní za to, že faktury prodejců jsou placeny a faktury jejich organizací jsou zasílány zákazníkům včas, ani to nejsou lidé, kteří se dívají na to, zda se lístky dělají pro zdroje v projekt, který dělají. To nejsou úkoly kanceláře pro správu projektů. Jedná se o aktivity administrátorů projektu, které nemají nic společného s PMO podle PMI.

Definice PMO

Jedná se o organizační orgán nebo entitu, která má různé odpovědnosti související s centralizovaným a koordinovaným řízením těch projektů, které spadají do její oblasti působnosti.Podporované nebo spravované projekty nemusí souviset, kromě společného řízení. Office pro správu projektů může existovat ve všech třech úrovních. Může existovat kancelář pro správu projektů, která se postará o její část, může existovat kancelář pro správu programů, která bude dělat totéž, ale na vyšší úrovni, tj. Na úrovni programu a může existovat také portfolio Management Office, která spravuje portfolia nebo je vlastníkem procesu správy portfolia na vyšší úrovni. Nyní to může být jedna organizace hrající všechny tři role.

Primární funkcí PMO je podpora projektových manažerů různými způsoby, které mohou mimo jiné zahrnovat:

  • Správa sdílených zdrojů napříč spravovanými projekty
  • Identifikace a vývoj metodiky řízení projektů, osvědčených postupů a standardů
  • Koučování, mentorování, školení a dohled
  • Monitorování souladu s normami, zásadami, postupy a šablonami PM
  • Vývoj a správa projektových politik, postupů, šablon a další sdílené dokumentace
  • Koordinace komunikace napříč projekty

Máte na nás dotaz? Uveďte je v sekci komentáře a my se vám ozveme.Jak mohu sestavit program Java

Související příspěvky:

co je kontextový filtr v tablo