Jak implementovat lichý a sudý program v jazyce C.Tento článek vám poskytne podrobné a komplexní znalosti o různých způsobech implementace lichého a sudého programu v jazyce C.

Kontrola, zda je číslo sudé nebo liché, je v jazyce C velmi častým problémem. Následující ukazatele budou popsány v tomto lichém a sudém programu v článku C:

Pokud je číslo dokonale dělitelné 2, je známé jako sudé číslo. Zbývající čísla, která nejsou dokonale dělitelná 2, se nazývají liché číslo. Jednoduše řečeno, sudá čísla jsou čísla, která mají tvar n = 2k, zatímco lichá čísla jsou čísla, která mají tvar n = 2k + 1. Všechna celá čísla budou sudá nebo lichá čísla. V tomto blogu pochopíme, jak zkontrolovat, zda je číslo sudé nebo liché pomocí programu C.

Existuje několik způsobů, jak můžeme zkontrolovat, zda je dané číslo sudé nebo liché.

Podívejme se na každého z nich jeden po druhém.Vývojový diagram lichého a sudého programu

Následuje vývojový diagram pro lichý nebo sudý program:

Kontrola, zda je číslo sudé nebo liché, je v jazyce C velmi častým problémem. Pokud je číslo dokonale dělitelné 2, je známé jako sudé číslo. Zbývající čísla, která nejsou dokonale dělitelná 2, se nazývají liché číslo. Jednoduše řečeno, sudá čísla jsou čísla, která mají tvar n = 2k, zatímco lichá čísla jsou čísla, která mají tvar n = 2k + 1. Všechna celá čísla budou sudá nebo lichá čísla. V tomto blogu pochopíme, jak zkontrolovat, zda je číslo sudé nebo liché pomocí programu C. Existuje několik způsobů, jak můžeme zkontrolovat, zda je dané číslo sudé nebo liché. Podívejme se na každého z nich jeden po druhém. Vývojový diagram lichého a sudého programu Následující bude vývojový diagram pro lichý nebo sudý program:Nyní se podívejme na algoritmus pro lichý a sudý program v C.

Algoritmus lichého a sudého programu

Algoritmus je velmi jednoduchý:

START

Krok 1 → Vezměte celé číslo n

Krok 2 → Přiřadit n do proměnné

Krok 3 → Proveďte n modulo 2 a zkontrolujte výsledek, pokud je výstup 0

Krok 4 → Pokud je to pravda n je sudý

Krok 5 → Pokud je nepravdivé n je zvláštní

STOP

Nyní se podívejme na algoritmus pro lichý a sudý programový pseudokód

Lichý a sudý program Pseudokód

IF (integer modulo 2) se rovná 0

Číslo TISKU je sudé

JINÝ

Číslo TISKU je liché

END IF

Nyní se podívejme na algoritmus pro Program ke kontrole sudý nebo lichý

Program ke kontrole sudého nebo lichého

V programovacím jazyce C máme operátor modulo, který vrací zbytek dělitele a dělitele. Pomocí tohoto operátoru zjistíme, zda má nuber formát 2k nebo 2k + 1.

Nyní se podívejme na kód a zkontrolujeme, zda je dané celé číslo liché nebo sudé.

Kód

if (num% 2 == 0) printf ('% d je sudý.', num) else printf ('% d je liché.', num)

Pojďme se podívat na kompletní kód.

Příklad

#include int main () {int num printf ('Enter a number:') scanf ('% d', & num) if (num% 2 == 0) printf ('% d is even.', num) else printf ('% d is odd.', num) return 0}

Výstup 1:

Výstup - lichý nebo sudý program v c- Edureka

Výstup 2:

Výstup - 2

V tomto programu jsme zkontrolovali, zda dané číslo vrací 0 nebo 1zbytek, když to rozdělíme na 2. Pokud n% 2 == 0, je číslo sudé, jinak je číslo liché.

Nyní se podívejme na jednu další variantu, kde můžete provádět totéž.

Program ke kontrole lichého nebo rovnoměrného použití podmíněného operátora

Podmíněný operátor můžete také použít k ověření stejné podmínky, o které jsme hovořili dříve.

Podmíněný operátor / ternární operátor: Podmíněné operátory vrátí jednu hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a vrátí jinou hodnotu, pokud je podmínka nepravdivá.

Syntax : (Podmínka? True_value: false_value)

Příklad : (X> 10? 0: 1)

Příklad

#include int main () {int num printf ('Enter a number:') scanf ('% d', & num) (num% 2 == 0)? printf ('% d je sudý.', num): printf ('% d je liché.', num) návrat 0}

Výstup 1:

java program pro sérii fibonacci

Výstup - lichý nebo sudý program v souboru c- Edureka.png

Výstup 2:

Output--2

Podívejme se na ještě jednu variantu

Najděte liché nebo sudé použití bitového operátoru

Pomocí bitového operátoru AND můžete také zkontrolovat, zda je dané číslo sudé nebo liché.

Příklad

#include int main () {int num printf ('Zadejte číslo:') scanf ('% d', & num) if (num & 1 == 1) printf ('% d je liché.', num) else printf ('% d is even.', num) return 0}

Výstup 1:

Výstup - lichý nebo sudý program v souboru c- Edureka.png

Výstup 2:

Výstup - 2

Po absolvování výše uvedených programů byste nyní pochopili, jak zkontrolovat, zda je dané číslo v programování C liché nebo sudé. Doufám, že tento blog bude informativní a bude pro vás přidanou hodnotou.

S tímto se dostáváme na konec tohoto lichého a sudého programu v článku C.

podívejte se na výcvik poskytované společností Edureka na mnoha technologiích, jako je Java, Jaro a mnoho dalších, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů po celém světě

Máte na nás dotaz? Uveďte to v sekci komentářů tohoto blogu „Lichý a sudý program v jazyce C“ a my se vám ozveme co nejdříve.