Jak implementovat smyčku foreach v PHP s příkladyTento článek vám poskytne podrobné a komplexní znalosti o tom, jak implementovat smyčku foreach v PHP s příklady.

Řídicí struktury jsou jedním z nejdůležitějších aspektů každého jazyka a platí pro ně také. V tomto článku budeme diskutovat o jedné z řídicích struktur. tj. smyčka foreach. Následující ukazatel bude popsán v této smyčce foreach v článku PHP:

Když mluvíme o smyčce foreach, je to trochu jiné než u ostatních smyček, protože smyčka foreach pracuje pouze s poli a objekty. Je to nejlepší způsob přístupu ke každému páru klíč / hodnota z pole.

Pokračujeme tímto článkem o smyčce foreach v php

Foreach smyčka v PHP

Smyčku foreach používáme hlavně pro procházení hodnotami pole. Smyčkuje se nad polem a každá hodnota pro aktuální prvek pole je přiřazena hodnotě a ukazatel pole je posunut o jednu, aby se dal další prvek v poli. Ačkoli smyčka foreach iteruje přes řadu prvků, provádění je zjednodušeno a smyčku dokončí za kratší dobu ve srovnání se smyčkou for. Přiděluje dočasnou paměť pro iterace indexů, díky čemuž celkový systém redundantně zvyšuje svůj výkon z hlediska přidělování paměti. K dispozici jsou 2 syntaxe následované smyčkou foreach:foreach ($ pole jako $ hodnota) {} Foreach ($ pole jako $ klíč => $ hodnota) {}

V prvním formuláři Při každé iteraci je hodnota aktuálního prvku přiřazena hodnotě $ a ukazatel vnitřního pole je posunut o jednu.

Ve druhé formě je $ array asociativní pole a $ key je náš klíč pole, který můžeme uložit uvnitř klíčové proměnné a $ value ukládá hodnotu klíčů pole.

Níže uvedený příklad ukazuje první formu syntaxe, kterou jsme probrali výše 

Příklad - foreach loop php- Edureka

Druhá forma

Níže uvedený příklad ukazuje druhou formu syntaxe, kterou jsme probrali výše

'ashok', 'email' => 'ashok@mail.com', 'reg' => 11603529, 'gender' => 'male') foreach ($ student as $ key => $ value) {echo $ key. ':'. $ value. ' '}?>

S tímto se dostáváme na konec této smyčky foreach v článku PHP. Doufám, že jste se o jedné z řídících struktur dozvěděli. tj. smyčka foreach v PHP pomocí několika příkladů.

Podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů rozložených po celém světě.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů na stránce ” Foreach Loop v PHP „A ozvu se vám.

nastavení java classpath v linuxu