Jak nejlépe využít funkci odpojení v PHP?

Tento článek vám představí jednoduchý, ale důležitý koncept, kterým je funkce PHP Unlink, s podrobnou praktickou ukázkou.

Tento článek vám představí jednoduchý, ale důležitý koncept Funkce Unlink s podrobnou praktickou ukázkou. V tomto článku se budeme zabývat následujícími ukazateli,

Funkce PHP Unlink

V PHP existují dvě funkce, které jsou identické při provádění některých operací vrácení zpět, ale obě se liší typem dat, na kterých jsou použity k provedení těchto funkcí vrácení zpět. jsou unlink () a unset (), kde unlink funguje jako operace přetažení, která úplně odstraní soubory, kde unset vymaže obsah souboru pro jeho vyprázdnění. V tomto článku budeme diskutovat o unlink () v php.

zrušit propojení ()

Jedná se o vestavěnou funkci v PHP, která se používá k mazání souborů. Je to podobné jako u UNIX unlink () funkce. Název souboru je odeslán jako parametr, který je třeba odstranit, a funkce vrací True při úspěšném provedení, zatímco vrací false při neúspěšném spuštění.co dělá správce linuxu
  • Syntax: zrušit propojení (název souboru, kontext)
  • název souboru: Určuje název souboru, který má být odstraněn.
  • kontext: Jedná se o volitelný parametr, který určuje kontext popisovače souboru, který lze použít k úpravě povahy proudu.

Uživatel webového serveru musí mít oprávnění k zápisu do adresáře pro použití funkce unlink (). Togeneruje chybu na úrovni E_WARNING při selhání. Vrátí Boolean False, ale mnohokrát se stane, že vrátí jinou než Boolean hodnotu, která se vyhodnotí jako False.

Pokračujeme tímto článkem o funkci Unlink Function v PHP

Ukázkový program

Nyní pojďme projít ukázkou k odstranění souboru s názvem jako file.txt pomocí funkce na rozdíl od () 

Pojďme projít příkladem, Pokud chceme mazat soubory s maskou,

Glob () vrací pole adresářů nebo názvů souborů odpovídajících zadanému vzoru. Každá hodnota pole do funkce vytvořené uživatelem je odeslána metodou array_map () a vrací pole s novými hodnotami danými funkcí vytvořenou uživatelem.

Tím se dostáváme na konec tohoto článku o funkci PHP Unlink. Doufám, že jste se dozvěděli o základním rozdílu meziunlink () & unset (), a zejména o vestavěné funkci unlink () v PHP s některými příklady.

Pokud shledáte tento blog PHP relevantní, podívejte se na Edureka, důvěryhodná online vzdělávací společnost se sítí více než 250 000 spokojených studentů po celém světě.

Máte na nás dotaz? Uveďte to prosím v sekci komentářů tohoto článku a já se vám ozvu.